Teksten voor aanbestedingen

Het schrijven van teksten voor aanbestedingen is een vak op zich. De uitdaging zit hem allereerst in het doorgronden van het programma van eisen en de gunningscriteria. Waar is de aanbestedende dienst precies naar op zoek en hoe slaat het aanbod van de klant daarop aan? Pas als die vragen beantwoord zijn, kan ik voluit aan de slag met schrijven, schrappen, redigeren en herschrijven.  Het resultaat is een helder, goed onderbouwd verhaal dat de beoordelaar positief verrast.

Tot nog toe schreef ik aanbestedingsteksten voor onder meer:

  • Zorgorganisaties
  • Bouwbedrijven
  • Een taalinstituut
  • Schoonmaakbedrijf
  • Ingenieursbureau
  • Software ontwikkelaar

Gezien de vertrouwelijkheid van aanbestedingen, noem ik hier geen bedrijfsnamen... 

Bij het schrijven van aanbestedingsteksten werk ik vaak samen met Octavia-Siertsema. Zij kent alle ins en outs van het aanbestedingsproces, en begeleidt het hele traject eromheen. Ik richt me met het schrijven op het maken van de vertaalslag van de gunningscriteria naar het aanbod van de klant.

 

Home Portfolio Tenderteksten