Zoveel mensen, zoveel lezers

25 oktober 2018

Niet om politiek correct te zijn, maar…

Voor mijn werk krijg ik regelmatig buyer persona’s onder ogen, een gedetailleerd profiel van de ideale klant van een bedrijf.  In de marketing wereld worden ze vaak gebruikt om gerichter campagnes te ontwikkelen of in mijn geval, teksten te kunnen schrijven voor de zakelijke markt. Hoe persoonlijker, hoe beter is het credo. Daar zit iets in, maar er is wel een kanttekening bij te maken.

Er wordt nog te vaak uitgegaan van een hoog opgeleide, blanke man tussen de 30-50 jaar. En dat terwijl ik in de loop van de jaren toch veel ondernemers ben tegengekomen die totaal niet aan dat profiel voldoen! Ondernemers zijn allemaal verschillend. Het is een hele diverse groep mensen met ieder hun eigen verhaal. Met mijn teksten wil ik ze allemaal aanspreken!

Het belang van diversiteit

Veel organisaties zijn bezig met het thema diversiteit. Ze zijn zich ervan bewust dat de maatschappij uit hele diverse mensen bestaat en willen dat iedereen zich bij hen thuis voelt. Dik of dun, zwart of wit, jong of oud, homo of hetero, man of vrouw. De reden daarvoor is simpel. Onze wereld wordt steeds groter. In Nederland wonen allerlei mensen met verschillende culturen en achtergronden die allemaal een bijdrage moeten kunnen leveren aan de maatschappij.

Bovendien werkt het ook. Organisaties met allerlei verschillende soorten medewerkers  doen het vaak beter dan eenheidsfabrieken. Dat is logisch. We zijn meestal  geneigd om mensen op te zoeken die op ons lijken omdat dat gemakkelijk is. Je snapt elkaar en hoeft weinig uit te leggen. Door met mensen buiten je eigen peergroep  samen te werken, ontstaat er meer dynamiek. Je houdt elkaar scherp en er ontstaat vanzelf meer ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.

Tips voor het schrijven van inclusieve teksten

Daarom vind ik het belangrijk om toegankelijke teksten te maken die zoveel mogelijk mensen aanspreken. Hoe ik dat doe? Op verschillende manieren. Een van de regels die ik hanteer is dat ik de woorden”hij”, “hem” en het bezittelijk voornaamwoord “zijn” zoveel mogelijk vermijd. Er zijn hele simpele trucs om dat te doen:

1. Gebruik geen derde persoon enkelvoud maar meervoud

“Een medewerker doet zijn werk” wordt dan “Medewerkers doen hun werk”.

2. Gebruik vaker de tweede ipv de derde persoon enkelvoud

"Een medewerker doet zijn werk" wordt dan "Als medewerker doe je je werk".

3. Verzin een list

“Een medewerker doet zijn werk”  wordt dan bijvoorbeeld “Een medewerker voert elke taak uit ”

Natuurlijk gaat inclusiviteit niet alleen om gender, het gaat ook om zaken als cultuur, geloof en opleidingsniveau. Dat soort dingen valt lastiger concreet te maken of in regeltjes te vatten. Ik probeer in elk geval vaktaal en stereotypes zoveel mogelijk te vermijden in mijn teksten. Dat is soms lastig, maar zoals altijd is bewustwording een eerste goede stap :-)

Inclusief schrijven hoeft niet saai te zijn

Betekent dit alles dat we voortaan alleen nog neutrale, politiek-correcte en saaie teksten mogen schrijven? Welnee! Het mag best prikkelen, maar dat kan ook op een leuke manier. Met goed geschreven, vlotte teksten die persoonlijk zijn én waarin anderen zich in kunnen herkennen. En natuurlijk kunnen daarin verschillen benoemd worden. Als dat binnen de context relevant is, graag zelfs!

Meer weten?

Voel je je aangesproken door dit onderwerp en wil je er graag over door praten? Neem dan contact met me op.

Home Blog Zoveel mensen, zoveel lezers